Diensten

IFC

Hoofdzakelijk bestaan onze werkzaamheden uit het constructief ontwerpen en uitwerken van draagconstructies. Echter zijn er veel meer aspecten binnen ons vakgebied waarmee we U van dienst kunnen zijn. Om dit inzichtelijk te maken ziet U hieronder waarmee wij U zoal kunnen ondersteunen.

Mocht uw vraagstuk niet geheel vallen binnen onze hoofdwerkzaamheden, nodigen wij U van harte uit om contact met ons bureau op te nemen. Wij denken graag met u mee als u een constructieve uitdaging heeft!


Constructief hoofdontwerp

Door zo vroeg mogelijk in het ontwerp actief mee te denken, proberen wij tot een voor alle partijen zo optimaal mogelijk ontwerp te komen, waardoor een doelmatige en economische draagconstructie gerealiseerd wordt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de architectuur van het ontwerp behouden blijft en een goed doordacht integraal ontwerp ontstaat. Wij maken waar nodig gebruik van geavanceerde 2D en 3D software. Bijzondere, uitdagende constructies zijn voor ons dus geen belemmering.

Constructief tekenwerk

Uiteraard kunnen wij van onze ontwerpen het gehele constructieve tekenwerk verzorgen.

Funderingsadvies

Voor onze ontwerpen stellen wij zelf het funderingsadvies op. De keuze van funderingswijze en optimalisering van het funderingsontwerp ten opzichte van de bovenconstructie staan hierin centraal en zorgen voor een geheel op elkaar afgestemd ontwerp. Ook kunnen wij voor U het grondonderzoek coördineren.

Advisering brandveiligheid / brandoverslag

In de huidige bouwvoorschriften is er wat brandveiligheid betreft meer mogelijk dan algemeen bekend. Wij zijn hier uitstekend van op de hoogte. Onze (reken)modellen leveren doorgaans forse besparingen op voor de kosten van brandvoorzieningen.

Expertises

Indien U wilt weten of een bestaande constructie nog voldoende veilig is of welke eventuele restcapaciteit er in een constructie aanwezig is, kunnen wij hier gericht onderzoek naar doen en U hierin adviseren.

Energie efficiënt bouwen

Tegenwoordig is energiezuinig bouwen een must. Energiebesparende maatregelen zijn er in overvloed, doch een juiste afstemming hiervan bepaalt het uiteindelijke rendement. Door in een vroeg stadium mee te denken over de ontwerptechnische gevolgen van deze maatregelen, kunnen deze veelal zeer efficiënt geïntegreerd worden. Wij denken hier graag in mee.

Ontwerpoptimalisatie

Wij worden regelmatig gevraagd om lopende of afgeronde ontwerpen mee te bekijken. Door onze ruime ervaring met het integaal ontwerpen van bouwconstructies (in combinatie met funderings- en brandveiligheidsontwerpen), zijn wij vaak in staat met minimale wijzigingen van een bouwkundig ontwerp forse besparingen te realiseren op de uiteindelijke bouwkosten. Uiteraard bekijken wij eerst vrijblijvend of onze werkzaamheden voor U het gewenste resultaat opleveren.

© 2024 Hooijen Konstruktiebureau B.V. alle rechten voorbehouden www.hooijenbv.nl